شروع به گفتگوی آنلاین برای صحبت با اپراتورهایی که هم اکنون در سیستم حضور دارند. این گزینه بیشتر برای آزمایش سیستم گفتگوی آنلاین LiveZilla استفاده می شود.

به گفت و گوی آنلاین موبایل در مرورگر خود خوش آمدید

LiveZilla Live Help Software | FAQ | Updates | Forums
LiveZilla is a registered trademark
of LiveZilla GmbH

Version 5.4.0.1
Server Time: 2017-05-29T23:21:51-06:00